Arbeidsgruppe uenig om å legge ned sykehus i Lofoten