– Streiken vil føre til såpass store utfordringer for industrien og byggebransjen at jeg tror vi vil se en løsning ganske raskt, sier arbeidslivsforskeren til NTB.

Mandag stoppet nærmere 25.000 Lo- og YS-medlemmer arbeidet i protest mot lønnsoppgjøret. Nergaard viser til at forrige gang LO og NHO streiket, i 2000, var streiken over etter en uke.

– Mitt tips er at vi vil se forsøk på å finne en løsning før den varslede opptrappingen på fredag. Fra begge sider er det et ønske om at dette skal gå så raskt som mulig, sier hun.

Selv om streiken bare har pågått et par dager, har den allerede rammet både industribedrifter, ferjer, matprodusenter, ølbryggerier og byggeprosjekter. LO har varslet at ytterligere 15.000 kan bli tatt ut i streik fra førstkommende fredag.

Når det gjelder hvilken løsning partene eventuelt kan bli enige om, poengterer Nergaard at LO har vært krystallklare på at oppgjøre må føre til en reallønnsøkning. Hun mener derfor at de generelle tilleggene må noe opp for at det skal bli en snarlig løsning.