Ønsker observasjoner i forbindelse med voldtektsetterforskning