Ønsker observasjoner i forbindelse med voldtektsetterforskning

foto