Kulturrådet har åpnet for søknader til stimuleringsordningen