Gjør Lofoten til et kraftsentrum i kampen mot marin forsøpling

foto