– Mottoet blir: Skån øynene dine, skån sykehuset ditt, sier øyelege Nils Bull ved Haukeland universitetssjukehus.

Hvert år teller han opp øyeskader som følge av fyrverkeri. I snitt de siste 16 årene har 15 personer fått øyeskader hvert år som følge av nyttårsrakettene.

– Det blir det denne nyttårsfeiringen også. Det er foreløpig ikke gjort noen innstramminger, og før det skjer, kommer ikke skadetallene til å gå ned, sier han.

KREVER FORBUD Bull krever nå et forbud mot privat bruk av fyrverkeri, sammen med 40 organisasjoner og fagpersoner.

I 2019 gikk debatten om det burde innføres et forbud mot at privatpersoner fikk bruke fyrverkeri. Det skjedde ikke, men Bull håper at regjeringsskiftet gjør at kampen om et forbud ikke er tapt.

Norges Blindeforbund, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Ungdom stiller seg bak kravet. Det samme gjør Noah – for dyrs rettigheter, Dyrevernalliansen og en rekke andre dyrevernorganisasjoner.

ALVORLIGE TIL MODERATE SKADER Bull deler opp skadetilfellene i alvorlige og moderate skader.

Tre til fem personer får i snitt alvorlige skader hvert år, ifølge Bull. Da kan det hende at øyet må opereres bort, eller at personene får varige synsnedsettelser.

– En sjelden gang dør også personer i ulykker med fyrverkeri, sier han.

Moderate skader gjelder personer med en betydelig skade der og da, som i ettertid fører til en lett synsnedsettelse eller varig ubehag som for eksempel lysskyhet.

De mindre alvorlige skadene behandles på legevakten og tas ikke med i Bulls oversikt.

BER OM PÅBUD OM Å VÆRE EDRU Dersom fyrverkeri fortsatt skal tillates for privat bruk, håper Bull på vesentlige innstramminger.

Påbud om vernebriller og at den som håndterer fyrverkeriet er edru, er blant ønskene hans. Et minimum av opplæring bør også på plass. Bull foreslår et kurs likt det man må gjennom for å ta båtførerprøven.

– Skal man holde på med eksplosiver, må det være en viss form for opplæring, sier han.

Det bør dessuten kreves ID av dem som kjøper fyrverkeri, og det bør loggføres hvem som kjøper hva og hvor mye.

– Da kan man unngå at noen kjøper ubegrensede mengder sånn som man kan i dag, sier Bull.

Dette utgjør en sikkerhetsrisiko ved at fyrverkeriet kan blir brukt for eksempel i demonstrasjoner, mener Bull.

PLIKT TIL Å MELDE FRA OM SKADER Det bør også bli et krav om å melde fra dersom fyrverkeriet du skyter opp, fører til skader.

– I en trafikkulykke kan man ikke bare stikke av, men må stå til rette for det man har gjort. Man bør kunne sjekke om fyrverkeriet håndteres på en forsvarlig måte, sier øyelegen.

GODE RÅD FOR NYTTÅRSFEIRINGEN Bull har rådene klare for årets nyttårsaften: Bruk vernebriller, vær edru og plasser fyrverkeriet stødig sånn at det ikke kan velte.

Det er dessuten viktig med god avstand til tilskuerne.

– Og gå aldri tilbake til fyrverkeriet hvis det ikke tennes på første forsøk.

(©NTB)