– Vi må ta høyde for at det kan bli feil i strømnettet