Sepsispasienter i Lofoten får antibiotika innen en time