− Eiendomsforetaket opptrer som om de er en hemmelig organisasjon

foto