– Spesialisthelsetjenesten bør sørge for å ha tilbud flere steder i landet enn kun på sykehusene