Lørdag morgen kjørte en bil av veien på Fygle. To personer forlot stedet rett etter uhellet. Bilen er uregistrert. Politiet har gjort undersøkelser på stedet.