Søker om å bygge leiligheter for andre gang: – Det er gjort endringer