– Jeg er redd for at vi skal miste en del av den frivilligheten som foregår