Kanontall for Alti: – Har gjort det bedre enn hva vi turte å håpe