– Vi hå­per det kan bli et lite sam­funn her

foto