– Vi har ikke økonomi til å vedlikeholde veien like mye som beboerne ønsker

foto