Ifølge Statens vegvesen blir to tunneler på E10 nattestengt natt til tirsdag og natt til onsdag i inneværende uke.

Mens Raftsundtunnelen stenger natt til tirsdag, så stenger Ingelsfjordtunnelen natta etter. Årsaken er at tunnelene skal vaskes. Starttidspunktet begge kvelder er kl. 21 og beregnet sluttid kl. 06.00.

Trafikk blir sluppet gjennom hver hele time. Utrykningskjøretøy og rutetrafikk kan slippe gjennom ved å henvende seg til ansvarlig på stedet.