– Alle har rett på en god skole, uansett hvor i landet du bor