5 fra Laukvik har søkt om å bli pedagogisk leder

foto