En av tre viltpåkjørsler skjer nå frem mot nyttår

foto