Vil tilby alle 9.klassinger opplæring i personlig økonomi