Fødestua ved NLSH Lofoten vil også i 2020 ha sommerdrift i 4 uker

foto