Barnehagen får treskulptur fra kjent kunstner

foto