Dette skriver Museum Nord i en pressemelding. Andersen skal ha det overordnede prosjektansvaret for etableringen av SKREI, og starter arbeidet 1. august.

Stillingen er et engasjement på 3,5 år.

Andersen er opprinnelig trønder, men har vært i Lofoten siden 2007, da han kom for å bygge og drive Lofoten kulturhus. Fra tidligere har han bred erfaring fra arbeidet med ulike opplevelsesprosjekter og kulturbygg flere steder i Norge.

– Jens-Henrik har en bred erfaring fra sammenlignbare etableringer og i tillegg kjenner han Lofoten godt. Vi er sikre på at han vil tilføre mye til SKREI-prosjektet og er glad for å få ham med på laget, sier Geir Are Johansen, direktør i Museum Nord i pressemeldingen.

Selv ser Andersen ser fram til å ta fatt på oppgaven i den nye jobben.

– Det handler mye om å få helheten til å bli god i et sånt prosjekt, der ulike formidlingsaktiviteter, serveringstilbud, utstillinger og opplevelser skal spille sammen. Å se det totale bildet og ha god oversikt er essensielt, og jeg tror jeg kan bidra til det, sier han.

Han er også personlig engasjert i SKREI sine mål om å løfte fram fortellingene om lofotfisket spesielt, og kystkulturen generelt:

– Det er på tide at vi får realisert dette prosjektet. SKREI skal fortelle om det som er en stor del av grunnlaget for Norges rikdom, kultur og tradisjoner. Museum Nord har allerede gjort et imponerende arbeid med prosjektet, og jeg er takknemlig og ydmyk å få være en del av dette, slår Andersen fast.