Antatt hærverk viste seg å være hendelig uhell

foto