Dette skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Forskriften bygger på tidligere års regulering, og trer som før i kraft fra 1. mars. Forskriften bygger på en høring som er gjennomført med organisasjonene innenfor næringen.

Det som derimot er nytt i år, er at direktoratet har innført seks områder med såkalte fleksible felleshav mellom Svolvær og Røst.

«De fleksible felleshavene er ment å erstatte opprettelse av henstillingsområder underveis i sesongen, der vi har vært nødt til å fortrenge en redskapsgruppe til fordel for en annen», står det å lese i pressemeldingen.

Der understreker fungerende divisjonsdirektør i tilsyn og kontrolldivisjonen, Janne Andersen, at at de har forståelse for at henstillingsområdene har skapt uforutsigbarhet for aktørene.

Nå håper de at de nye fleksible felleshavene, gjør det lettere for å planlegge fisket sitt frem i tid.

De fleksible felleshavene er fastsatt basert på forslag fra næringen. Alle områdene er likt regulert for å sikre at reguleringene er enkle å forholde seg til og håndheve.

Forskriftene har også, som tidligere år, egne regler om minsteavstand mellom faststående redskaper og snurrevad, begrensninger på mengde tau og nattero for snurrevadfisket, samt regler om innmelding, merking og røkting av faststående redskap.