– De lokale parkerer rett utenfor og lar bilen stå

foto