– Med dette beløpet kan det virkelig gjøre noe varig

foto