– Vi er villig til å være med på et spleiselag

foto