– Strandsonen vil i stor grad privatiseres og miste sin attraktivitet