– Kommunene må involvere seg sterkere i reiselivsutviklingen