Rekordbesøk, BBC-reportasje og «The World»-foredrag

foto