Miljøpartiet de Grønne fikk med seg hele fylkestinget i en uttalelse til regjeringen, hvor de krever at den foreslåtte stansen av Husbank-tilskudd til sykehjem og omsorgsboliger blir fjernet.

– Demografiske endringer og stramme økonomiske rammer er allerede en påkjenning i mange nordlandskommuner. Nordland fylkesting ser med bekymring på forslaget om å stoppe nye tilsagn om tilskudd til sykehjem og omsorgsboliger, sier fylkestinget i en uttalelse vedtatt 27. oktober.

Dramatisk for kommune-Norge

– Av alle kuttforslagene i regjeringens statsbudsjett er dette det mest dramatiske for kommune-Norge, sier Håkon Møller, gruppeleder for De Grønne på fylkestinget.

– Demografi og økonomi er to store utfordringer for kommunene fremover. Å fjerne investeringstilskuddet vil gjøre vondt verre for distriktskommuner med synkende folketall. Jeg er glad for at fylkestinget sender et klart signal til Storting og regjering om at tilskuddet må videreføres på dagens nivå, sier Møller.

Frykter nedskalering

I fjor innvilget Husbanken tilsagn om tilskudd for 975 millioner kroner til rehabilitering av 565 plasser i sykehjem/omsorgsboliger. I tillegg ga banken tilsagn om tilskudd for 609 millioner kroner til 377 nye plasser. Fjorårets tilsagn på til sammen drøyt 1,6 milliarder bidrar altså til bygging/rehabilitering av 942 omsorgsplasser i kommunene, peker fylkestinget på i uttalelsen.

– Dette har kommet overraskende på mange kommuner som har tatt høyde for tilskudd i sine økonomiplaner. Det er grunn til å tro at mange planlagte utbyggings- og rehabiliteringsprosjekter vil måtte nedskaleres. Andre steder vil investeringer på andre områder måtte gjennomgås på nytt, sier de videre.