Skroter Kabelvåg og innstiller på folkebad i Svolvær

foto