Satt opp mellomløsning: – Vi har bestilt nytt trafikklys