Ap-styret truer med utmelding: – Følelsesladet, alvorlig og vondt