Flere har trosset skilting i denne gaten. Ett grep har bedret situasjonen

foto