Med støtte fra Gjensidige-stiftelsen har UNGiVÅGAN snekret sammen et sommerprogram for ungdom.

– Jeg er først og fremst veldig glad for at vi får til et såpass variert program, i tillegg til at det er mye. Det er noe som skjer tilnærmet hver uke gjennom hele sommeren, sier barne- og ungdomsarbeider Markus Wegge.

Programmet er variert, og inkluderer alt fra skating og klatring til bading og kunst.

– Mye av opplegget har vi sammen med Qltura (Vestvågøy-ungdom), som vi har opplevd som veldig fint tidligere. Det er noe ungdommen også har etterspurt.

Ikke aktivitetene som er viktig

Markus Wegge er veldig fornøyd med opplegget som kommer denne sommeren. Samtidig understreker han at det ikke er aktivitetene i seg selv som er det viktigste.

– Det er aktivitetene som står fremhevet, men jeg har egentlig bare lyst til å skrive «heng» på alle sammen. Det handler om å være sammen og være sosiale.

– Alt er lavterskel. Du trenger ikke noen forhåndskunnskaper. Hengedelen er det viktigste, bare det å være med. Noen er i aktivitet, mens noen bare henger med, sier han.

Noen av oppleggene har begrenset plass, så det gjelder å bare melde seg på hvis du vet at du vil være med på noe.

– På noen er det påmelding til de som har kurset, for eksempel UNGkunst og tekstil gatekunst. De lager egne arrangementer på Facebook. Vi kommer også til å spre informasjonen så godt vi kan.