Dette står å lese i en pressemelding fra Nordlandssykehuset.

«Det er kombinasjon av oppstart ferieavvikling, ubesatte stillinger og høyt belegg som gjør at vi har store utfordringer knyttet til tilstrekkelig bemanning gjennom sommeren», heter det i pressemeldingen.

Utfordringen er særlig knyttet til sengeposter i Bodø og Vesterålen, og laboratoriet i Vesterålen.

Nordlandssykehuset vil ta ny kontakt for dialog med de kommunene som har størst utfordring med å ta hjem utskrivningsklare pasienter.

«Dette vil være ett av flere tiltak for å opprettholde kapasitet til å ta imot øyeblikkelig hjelp-pasienter gjennom sommeren», heter det.

Nordlandssykehuset arbeider med å tilby «sommerjobb» til sykepleiere som ikke arbeider innenfor helse. Samtidig oppfordrer de pensjonister og sykepleiere/helsefagsarbeidere til å stille opp som vikarer.

«Vi følger situasjonen nøye, og ser på ulike tiltak for å bedre situasjonen. Pasienter som har time skal møte opp som vanlig. Akutte innleggelser og behandling som ikke kan vente, går som normalt», konkluderes det med.