Jubler over tilskudd: – Det hjelper veldig på å opprettholde den legedekningen vi har