16 søkere til stillinger innen helse og omsorg

foto