– Vi har behandlet noen ankler og et par pannekuler, det er alt

foto