Har fått hundretusener for å vedlikeholde denne stien