Så lenge kan sprengningsarbeidet i Storgata pågå

foto