– En gangvei fra Størmerodden til Bukkedauen vil kunne få betydelige konsekvenser for vår drift