– Det er viktig at den som har oppsyn med veiene, kan kontaktes og yte bistand på kort tid

foto