– Vi er spesielt bekymret for konsekvensene for barn og unge