Knapt halvparten av unge kjenner til UDs reiseråd

foto