Vil gjøre det enklere å komme seg fra Lofoten til Kvitnes Gård