Lofot-Tidende klages inn for 10 brudd: Redaktøren avviser alle anklager